Silay Institute_text_Home

With almost a century of experience in education, Silay Institute combines ADEC Innovations’ technology solutions with its own pedagogical expertise to create a world-class learning environment.

Silay Institute provides its students with the skills and knowledge that will prepare them for the global marketplace. A pioneer  in secondary and higher education in Silay City, the institute is now a proud member of ADEC Innovations’ Education Division.   ADEC Innovations, a global leader in providing Environmental, Social and Governance solutions, has integrated Silay Institute in its overall goal of promoting new learning ideas and technologies.

 

 

Our Programs_text_Home

Highschool_text_Programs
jhbANNERshbANNER
Baccalaureate_text_Home
BSAISBANNER
bsbaBANNER
BSOAbannerbeedbanner
BSCSBANNER

 

Admissions_text_Home

Breakthroughs_text_Home

Brigada Eskwela Initiatives:

The donation was part of the Brigada Eskwela 2021 program with the theme: " Bayanihan Para sa Paaralan" to support and assist the teachers in delivering quality education amidst this pandemic in their school community for the benefit of our IP learners.

SI also extended voluntary work by helping the parents and teachers of Sibato IS in the beautification and cleaning of their school as part of the said program.

Kaisa ang Silay Institute sa pagdiriwang!

Buwan ng Lahi

Taon-taon, sa buwan ng Agosto ay ginugunita ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ang gawaing ito ay naglalayon na pagtibayin at palaganapin ang kamalayan ng mga Pilipino sa pagpapahalaga sa ating sariling wika.

Ang tema ng Buwan ng Wikang Filipino 2021 ay “Filipino at mga Wikang Katutubo sa Dekolonisasyon ng Pag-iisip ng mga Pilipino.”

Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino “ ang temang ito ay pakikiisa ng Komisyon sa 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines ( 2021 QCP ) na kung saan ito ay pagdalumat sa mga mahahalagang kaganapan sa ating bansa sa nakaraang 500 na taon partikular na sa Kautusang Tagapagpaganap Bilang 103 na mahigpit na nagtatagubiling ang mga pagdiriwang ay nararapat na maging “ Filipino-centric “ na kung saan masasalamin sa mga Pilipino ang mga pananaw at nagbabantayog sa pag-unawa at damdamin ng pagmamalaki sa ating mga ninuno at mayamang pamanang kultural sa porma ng panitikan, wika, mga sining at iba pang manipestasyong kultural. Nararapat ding bigyang-diin nito ang pagkakilanlan ng mga Pilipino at kahalagahan ukol sa pagkakaisa, kahinahunan, at kalayaan.

Ang institusyong Silay Institute ay kaisa at kaagapay sa ganitong hangarin. Sinisigurado ng institusyong ito na maikintal, maisapuso at maisabuhay ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa wika at panatilihing maaging maalab at marubdob ang pagmamahal sa bansang Pilipinas.

#ipagmalakianglahingPilipino
#pagdalumatsanakaraanparamapataasangkamalayan

Contact Us_text_Home


ONLINE PRIVACY POLICY STATEMENT WWW.SILAYINSTITUTE.EDU.PH